Навигација

Акредитација

2021.

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду је прошао циклус реакредитације као високошколска установа 2021. године, када су реакредитовани и сви студијски програми, укупно 17, на три нивоа студија. 

2020.

Године 2020. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду је реакредитован и за обављање научно-истраживачке делатности.

2016.

Године 2020. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду је реакредитован и за обављање научно-истраживачке делатности.

2014.

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду је прошао циклус реакредитације као високошколска установа 2014. године, када су реакредитовани и сви студијски програми, укупно 17, на три нивоа студија.

Исте године акредитован је и Центар за нанотехнологију и функционалне материјае као Центар изврсности.