Навигација

Докторске дисертације

Попуњен образац за пријаву теме докторске дисертације одштампати у два примерка и заведен у Архиви факултета донети у Студентску службу, са наведеним прилозима.

Образац за пријаву теме можете преузети овде

Научне области докторских дисертација можете видети овде

Образац за писање реферата о подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације можете преузети овде

Уз реферат о подобности теме истовремено се, у електронском облику, достављају подаци о ментору на следећем обрасцу

Образац за писање реферата о урађеној докторској дисертацији можете преузети овде

Облик и садржај докторске дисертације можете видети овде

1. Изјава о ауторству може се преузети овде

2. Изјава о истоветности штампане и електронске верзије дисертације може се преузети овде

3. Изјава о коришћењу дисертације може се преузети овде

Потребно за промоцију - преузмите овде

 

Упутство о ЦД-у који се предаје у Библиотеку факултета након одбране докторске дисетације можете видети овде