Навигација

У припреми – Државна матура 2024.

Важно обавештење о условима уписа на Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду за школску 2024/2025. годину

Закон о средњем образовању и васпитању у циљу унапређења квалитета образовања уводи државну матуру у образовни систем која обезбеђује наставак образовања без пријемних испита. Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији се опредељује да се упис на високошколске установе обавља без пријемних испита а на основу положене државне матуре почев од школске 2024/2025. године.

Са друге стране, Законом о високом образовању је прописано да ће се са увођењем државне матуре у средње образовање ускладити и услови уписа на високо образовање. На основу тога, високошколске установе су дужне да дефинишу начин вредновања постигнућа ученика на државној матури за пријем у високошколске установе.

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду обавештава будуће студенте – бруцоше (ученици који ове школске године похађају трећи разред средње школе) о условима уписа на Факултет почев од школске 2024./2025. године:

  • Пријемни испит се замењује државном матуром у потпуности и полагање се измешта изван Факултета.
  • Неће бити испита за проверу посебних знања, склоности и способности ученика за упис на све студијеске програме Факултета.
  • Процес Уписа на Факултет се не измешта изван Факултета. Кандидати ће конкурисати као и до сада по расписаном Конкурсу, након Одлуке Владе Републике Србије.
  • Факултет ће обавити рангирање кандидата и упис на све студијске програме као и до сада у складу са законом, уз вредновање: 1. општег успеха постигнутог у средњем образовању у четворогодишњем трајању; 2. матурским испитима, 3. успеха на националним и интернационалним такмичењима, у складу са општим актом високошколске установе.

Предлог вредновања елемената државне матуре за рангирање и упис студената на Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду:

  1. Просечан успех четворогодишњег средњег образовања

40%

  1. Успех на испиту из Српског / Матерњег језика и књижевности

10%

  1. Успех на испиту из Математике

25%

  1. Успех на испиту из Хемије или Физике или Биологије које је Факултет одредио са Листе општеобразовних предмета (за гимназије и стручне/уметничке образовне профиле који немају директну проходност)

25%

  1. Успех из теоријског дела стручног испита (стручни образовни профили који имају директну проходност). Теоријски део стручне матуре мења испит под 4.

25%