Навигација

Истраживања

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду акредитован је за обављање научно-истраживачке делатности и данас представља водећу научно-истраживачку организацију која се бави истраживањима у области хемијског инжењерства, инжењерства материјала, металургије, биотехнологија и хране, заштите животне средине и текстилног инжењерства, а у складу са Стратегијом научноистраживачког рада Републике Србије.

Научноистраживачки рад на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду одвија се у оквиру великог броја пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Технолошко-металуршки факултет води или учествује на преко 50 пројекта у области Основних истраживања, Технолошког развоја, Интердисциплинарних и Иновационих пројеката. Такође, чланови факултета учествовали су или руководили са преко 20 ЕУРЕКА пројеката чије учешће у међународним конзорцијумима одобрава ЕУРЕКА канцеларија а финансијски подржава Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

На Технолошко-металуршком факултету се истовремено одвијају истраживања и у оквиру међународних пројеката. У претходном периоду Факултет је учествовао или реализује више међународних пројеката у оквиру пројеката финансираних или координираних од стране Европске Комисије, и то у позивима ФП6, ФП7 и ТЕМПУС. Чланови факултета руководе и учествују у пројектима одобреним и финансираним од стране других међународних организација као што су:

•             НАТО – наука за мир,
•             Швајцарска Научна Фондација са програмом SCOPES,
•             Норвешко Министарство Иностраних Послова са позивом HERD и HERD/ENERGY,
•             Национална Истраживачка Фондација Катара, и
•             Шведска Агенција за Међународну Сарадњу и Развој – SIDA

Тренутно се на факултету ради у оквиру 11 активних међународних пројеката. Кроз ове пројекте се одвијају и размене младих истраживача и посете, усавршавање и студијски боравак наших наставника и истраживача у страним научноистраживачким установама што је од великог значаја за едукацију младих истраживача.

Последњих година, захваљујући подршци Министарства Просвете, Науке и Технолошког Развоја и Европске Комисије, Технолошко-металуршки факултет је набавио значајну капиталну опрему и тиме подигао ниво и квалитет својих истраживања.

Треба истаћи да су у периоду од 1996. до 2015. године, наставници и сарадници Технолошко-металуршког факултета и Иновационог центра публиковали преко 2300 радова са SCI листе, при чему треба споменути и часописе највишег ранга као што су Nature Matrials, ACS NANO, Energy and Environmental Science, Nature Communications, Nano Energy, Carbon и други.