Навигација

Јавне набавке, огласи

Јавне набавке мале вредности

Број Датум покретања Позив за учествовање у поступку Конкурсна документација
5/2020 22.06.2020. Посредовање у набавци угоститељских услуга (ресторани и кетеринг) за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 5/2020
4/2020 18.06.2020. Уређај за симулацију судара кугли у току ротационог млевења методом поновног или цикличног сударања кугли 4/2020
3/2020 05.06.2020. Израда и уградња електроормана у великој згради и дорада система инсталација два мостна крана на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 3/2020
2/2020 25.02.2020. Набавка канцеларијског материјала за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 2/2020
1/2020 20.02.2020. Услуга набавке авио карата, аутобуских и других карата и обезбеђење хотелског смештаја у иностранству за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 1/2020
16/2019 16.12.2019. Лабораторијски материјал и прибор за реализацију пројеката науке на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 16/2019
15/2019 05.12.2019. Ручни "XRF" анализатор за потребе пројекта на Катедри за МИ на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 15/2019
14/2019 04.12.2019. Чишћење и дезинфекција вентилационих система на објекту Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 14/2019
13/2019 25.11.2019. Молерски, грађевински и остали радови на уређењу и опремању лабораторије за макромолекуле на Катедри за ОНХ Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 13/2019
12/2019 25.11.2019. Медицинске услуге за запослене на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 12/2019
11/2019 19.11.2019. Израда система за одводњавање трафо станице и додатна санација отвора око објекта Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 11/2019
10/2019 17.10.2019. Израда система за одводњавање трафо станице и санација отвора око објекта Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 10/2019
9/2019 06.09.2019. Набавка лабораторијског материјала за потребе образовања на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 9/2019
8/2019 14.08.2019. Набавка сигурносних ормана за хемикалије за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 8/2019
7/2019 02.07.2019. Израда система за хлађење три амфитеатра у малој згради Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 7/2019
6/2019 29.05.2019. Израда и уградња електроормана и набавка електроопреме за вентилационе системе у згради Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 6/2019
5/2019 06.05.2019. Израда вентилационих система у згради Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 5/2019
4/2019 25.03.2019. Израда система видео надзора у циљу подизања нивоа јавне безбедности у малој згради Технолошко-металуршког факултета Универитета у Београду 4/2019
3/2019 26.02.2019. Израда рачунарске мреже у малој згради Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 3/2019
2/2019 12.02.2019. Набавка канцеларијског материјала за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 2/2019
1/2019 12.02.2019. Набавка материјала за одржаванје зграде Технолошко-металуршког факултета Универзитета Убеограду 1/2019
14/2018 18.12.2018 Медицинске услуге за запослене на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 14/2018
13/2018 18.12.2018. Лабораторијска опрема и материјал за реализацију пројеката науке на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 13/2018
12/2018 07.12.2018. Лабораторијски материјал за потребе пројеката науке на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 12/2018
11/2018 14.11.2018. Набавка мерне ћелије, Фотометра и Гасног анализатора за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 11/2018
10/2018 25.10.2018. Услуга превођења-писани превод и усмени превод (симултано и консекутивно) уз обезбеђивање опреме за симултано превођење за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду, Карнегијева 4 у оквиру пројекта Имплементације Дитективе о индустријским емисијама у Србији" 10/2018
9/2018 21.09.2018. Набавка рачунара за опремање учионице у рачунском центру за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 9/2018
8/2018 10.09.2018. Опремање лабораторије 204 са лабораторијским судоперама за потребе Катедре за АХиКК на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 8/2018
7/2018 31.08.2018. Набавка рачунара за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 7/2018
6/2018 19.07.2018. Набавка ултра фризера за потребе пројекта 46010 и Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 6/2018
5/2018 07.05.2018. Набавка потенциостата/галваностата са мерењем електрохемијске импедансе и испорука и уградња касетних апсолутних и МФЛ филтера. 5/2018
4/2018 07.05.2018. Услуга преузимања и коначног збрињавања опасног отпада (лабораторијске хемикалије у примарној амбалажи са истеклим роком трајања), на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 4/2018
3/2018 23.02.2018. Набавка потрошног материјала и прибора за потребе пројекта "ДРУМСКА СТРЕЛА" на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 3/2018
2/2018 20.02.2018. Набавка потрошног материјала и прибора за одржавање хигијене за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 2/2018
1/2018 25.01.2018. Набавка канцеларијског материјала за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 1/2018
18/2017 26.12.2017. Набавка "ДЕТЕКТОРА ИНДЕКСА РЕФРАКЦИЈЕ" и "ТЕРМОСТАТА ЗА КОНТРОЛУ ТЕМПЕРАТУРЕ КОЛОНА" за потребе пројекта на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 18/2017
17/2017 30.11.2017. Лабораторијски материјал за реализацију пројеката науке на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 17/2017
16/2017 28.11.2017. Лабораторијски материјал за образовање за 2017-2018 на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 16/2017
15/2017 28.11.2017. Извођење радова и опремање лабораторије 204 на Катедри за АХиКК на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду  15/2017
14/2017 20.11.2017. Медицинске услуге систематског прегледа запослених радника на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 14/2017
13/2017 02.11.2017. Набавка аналитичке ваге, два кондуктометра и лабораторијског материјала и прибора за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 13/2017
12/2017 15.09.2017. Набавка потрошног материјала и прибора за потребе Техничке службе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 12/2017
11/2017 11.09.2017. Набавка дестилатора и ледомата за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 11/2017
10/2017 15.08.2017. Радови око сређивања лабораторије бр. 514 на Катедри за ОХТ Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 10/2017
9/2017 15.08.2017. Радови око сређивања лабораторије бр. 68 на Катедри за БиБ Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 9/2017
8/2017 17.07.2017. Радови око сређивања ходника на Катедрама за ФЕХ, БИБ, МИ и ТФ на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 8/2017
7/2017 17.07.2017. Радови око сређивања учионица на Технолошко-металуршком факултету у Београду 7/2017
6/2017 03.05.2017. Рачунари за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 6/2017
5/2017 31.03.2017. Потрошни материјал и прибор за пројекат "ДРУМСКА СТРЕЛА" на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 5/2017
4/2017 03.03.2017. Услуге ресторана и услуге послуживања храном 4/2017
3/2017 03.03.2017. Рачунари за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 3/2017
1/2017 23.01.2017. Потрошни материјал и прибор за одржавање хигијене на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 1/2017
2/2017 23.01.2017. Услуга штампања Каталог-регистратора за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 2/2017
16/2016 09.12.2016. HPLC систем компатибилан са постојећим UV-VIS детектором SPD-20AV 16/2016
15/2016 30.11.2016. Лабораторијски материјал за реализацију пројеката науке на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 15/2016
14/2016 30.11.2016. Лабораторијски материјал за потребе образовања на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 14/2016
13/2016 30.11.2016. Лабораторијски уређаји за образовање и науку на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 13/2016
12/2016 17.11.2016. Медицинске услуге за запослене на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 12/2016
11/2016 31.10.2016. Набавка лабораторијских уређаја за потребе наставе на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 11/2016
10/2016 26.10.2016. Набавка канцеларијског материјала за потребе Технолошко-металуршког факултета 10/2016
09/2016 18.07.2016. Набавка потрошног материјала и прибора за потребе Техничке службе ТМФ-а 09/2016
08/2016 15.07.2016. Лабораторијски материјал за потребе реализације научних пројеката 08/2016
07/2016 12.07.2016. Извођење радова у лабораторији 403а на Катедри за ФЕХ на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 07/2016
06/2016 12.07.2016. Извођење радова у лабораторији за студентске вежбе на Катедри за ОХ на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 06/2016
05/2016 12.07.2016. Извођење радова у лабораторији бр. 001 на Катедри за НХТ на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 05/2016
04/2016 28.08.2016. Услуга штампања Монографије Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 04/2016
03/2016 10.05.2016. Услуга периодичног сервисирања противпожарне опреме на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду 03/2016
02/2016 12.04.2016. Лабораторијски уређаји за реализацију пројеката науке и за потребе одржавања наставе на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 02/2016
01/2016 07.03.2016. Извођење радова у лабораторији бр.69/Б на Катедри за БиБ 01/2016
07/2015 10.09.2015. Лабораторијски материјал и портабл колориметар  
05/2015 14.07.2015. Потрошни материјал 1/2015
04/2015 23.06.2015. Партија 1: Двозрачни УВ-ВИС спектрофотометар
Партија 2: Уређај за сушење сублимацијом
2/2015
03/2015 10.06.015. Услуга сертификације (други циклус)

3/2015
Питања и одговори

02/2015 15.06.2015. Извођење радова у лабораторији за општу хемију на Катедри за општу и неорганску хемију 5/2015
01/2015 10.06.2015. Хигијенски материјал и прибор 7/2015

 

Интерни акти на ТМФ-у

Правилник о ближем уређењу јавних набавки на ТМФ-у усклађен са ЗЈН бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 можете погледати и преузети овде.

Правилник о ближем уређењу јавних набавки на ТМФ-у усклађен са ЗЈН бр. 91/2019 можете погледати и преузети овде.

Планови јавних набавки.

План набавки за 2015. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

Ребаланс плана набавки за 2015. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

План набавки за 2016. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

Ребаланс плана набавки за 2016. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

План  набавки за 2017. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

Ребаланс плана набавки за 2017. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде

План набавки за 2018. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

План набавки за 2019. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

План набавки за 2020. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду усклађен са ЗЈН 124/2012, 14/2015 и 68/2015, можете погледати и преузети овде. План набавки за 2020. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, усклађен са ЗЈН 91/19, може да се погледа и преузме овде.

Позив за подношење понуда у поступку продаје секундарних сировина на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду може да се погледа и преузме овде.

Jaвни оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за издавање у закуп пословног простора може да се погледа и преузме овде.

План набавки за 2021. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде. 

План набавки за 2022. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

Измењен план набавки за 2022. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

План набавки за 2023. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде. 

План набавки за 2024. годину на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду можете погледати и преузети овде.

 

Огласи

Број Датум покретања Позив за учествовање у поступку Конкурсна документација
01/2021 12.11.2021. Јавни Оглас о спровођењу поступка прикупљања писмених понуда за издавање у закуп пословног простора 01/2021
04/2020 28.09.2020. Израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу система за вентилацију, климатизацију и третман опасних гасова из лабораторијских просторија. 04/2020
03/2020 06.08.2020. Реконструкција интернет мреже и припадајућих система у дели зграде Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 03/2020
02/2020 05.06.2020. Набавка и уградња аутоматског система за дојаву пожара на делу објекта Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 02/2020
01/2020 17.04.2020. Набавка електричне енергије за простор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду на објекту у Карнегијевој 4. 01/2020
02/2019 23.04.2019. Набавка електричне енергије за простор Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду на објекту у Карнегијевој 4 02/2019
01/2019 22.02.2019. Реконструкција разводног постројења 0.42кВ трафо станице 10/0.42кВ "ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ" на објекту у Карнегијевој 4. 01/2019
04/2018 12.12.2018. Израда аутоматског система за дојаву пожара на делу објекта Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду у Карнегијевој 4 04/2018
02/2018 20.02.2018. Услуга набавке авио карата, аутобуских и других карата и обезбеђење хотелског смештаја за службена путовања на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. 02/2018
01/2018 20.02.2018. Електрична енергија, за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 01/2018
01/2017 31.03.2017. Eлектрична енергија, за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду 01/2017
01/2016 03.03.2016 Електрична енергија, за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду. 01/2016
01/2015 16.03.2015. Електрична енергија, за потребе Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду.

01/2015