Навигација

Интегрална и интердисциплинарна истраживања

Пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања којима су руководили наставници и сарадници ТМФ:

  • 45017 – Функционални физиолошки активни биљни материјали са додатом вредношћу за примену у фармацеутској и прехрамбеној индустрији
  • 45019 – Синтеза, развој технологија добијања и примена наноструктурних меултифункционалних материјала дефинисаних својстава
  • 46010 – Развој нових инкапсулационих и ензимских технологија за производњу биокатализатора и биолошки активних компонената хране у циљу повећања њене конкурентности, квалитета и безбедности