Навигација

Катедра за аналитичку хемију и контролу квалитета

Катедра за аналитичку хемију и контролу квалитета, формирана као посебна организациона јединица ТМФ-а још 1961. развила је од 1975. до 2014. значајну наставну, научно-истраживачку и стручну делатност. Катедра броји, уз мање промене у протеклом периоду, око 20 наставника, сарадника и техничког особља.

Катедра за аналитичку хемију и контролу квалитета је носилац профила Контрола квалитета који се реализује у оквиру студијског програма Хемијско инжењерство. У складу с научним сазнањима развијане су нове научне и наставне дисциплине из области инструменталних метода хемијске анализе, сепарационих метода, хемијских сензора и аутоматске регулације и мерења. Уведени су нови и осавремењени већ постојећи предмети. Катедра организује и одржава наставу из 11 предмета на основним студијама, 9 предмета на мастер и 9 предмета на докторским студијама. Будући да је аналитичка хемија експериментална и примењена наука, посебна пажња се посвећује организацији и опремљености лабораторија у којима је студентима омогућен самосталан рад. У току једне школске године на Катедри ради око 250 студената.

Научни и стручни рад чланова Катедре за аналитичку хемију одвијао се у различитим областима аналитичке хемије у циљу истраживања и развоја физичко-хемијских метода хемијске анализе за доказивање и одређивање састава, структуре и квалитета материјала, као и њихове примене за праћење тока хемијских реакција. Научни интерес и рад чланова Катедре, у протеклом периоду, може се сагледати кроз развој и доприносе у следећим областима које се међусобно преплићу и прожимају:

  • истраживање и развој инструменталних спектроскопских и површинских метода анализе;
  • мембрански сепарациони процеси;
  • истраживање и развој електроаналитичких метода и хемијских сензора;
  • истраживање и развој физичко-хемијских метода раздвајања и концентрисања;
  • истраживање, развој и примена класичних физичко-хемијских метода доказивања и одређивања елемената једињења у воденим и неводеним растворима;
  • развој и примена хемометријских метода;
  • развој аналитичких метода у контроли и регулацији процеса.

Развијену сарадњу наставници и сарадници Катедре имају са великим бројем института: Војнотехнички институт, Институт за истраживање материјала Србије, Михајло Пупин, Институт за нуклеарне науке Винча, ИХТМ, производним организацијама: Електропривреда Србије, Металаци и привредом (ХИП-Панчево, Фабрика каучука-Зрењанин, Рафинерија нафте-Панчево, Прва Искра-Барич, Рафинерија нафте-Модрича, Железара-Никшић, Фабрика глинице-Обровац, JУEС Стил (US Steel), Холцим, Технохемија).

Чланови Катедре усавршавали су се на познатим универзитетима у свету као што су Универзитет Пурдуе (Индиана, САД), Универзитетски колеџ у Свонсију (Велика Британија), Универзитет у Торонту (Канада), Трент Универзитет (Петербороу, Канада), Твенте универзитет (Холандија), Технолошка академија у Вороњежу (Русија), Хемијски факултет (Самарканд и Ташкент, Узбекистан), Државни универзитет у Орегону (Орегон, САД), Државни Универзитет у Масачусетсу (Амхерст, САД).

Чланови Катедре су у протеклом периоду били ангажовани на великом броју фундаменталних, технолошко-стратешких и иновационих пројеката финансираних од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја као и на неколико међународних пројеката (у сарадњи са партнерима из Италије, Норвешке, Црне Горе, Канаде, Русије и др.).

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=STiqAeXamdc

Особље катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Асистент доктор наука

Истраживач сарадник

Истраживач приправник

Остали