Навигација

Научноистраживачка звања

др Тијана Ковач, научни сарадник: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 18.5.2024.

др Лидија Радовановић, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 9.5.2024.

др Јована Вуковић, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 30.03.2024.

Андријана Милетић, истраживач приправник: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 30.03.2024.

др Александра Ивановска, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 11.03.2024.

Ана Вукоичић, истраживач приправник: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 02.03.2024.

др Данијела Прокић, истраживач сарадник: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 02.03.2024.

др Елеонора Гвоздић, истраживач сарадник: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 02.03.2024.

Ивана Банићевић, истраживач приправник: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 28.22.2024.

др Маја Стевановић, истраживач сарадник: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 25.02.2024.

др Светолик Максимовић, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 23.02.2024.

др Вукашин Угриновић, истраживач сарадник: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 18.02.2024.

др Даница Бајић, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 14.01.2024.

др Драгана Радовановић, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 14.01.2024.

др Саша Брзић, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 10.01.2024.

др Дарко Вељић, виши научни сарадник: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 10.01.2024.

др Срђан Матијашевић, виши научни сарадник: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 28.12.2023.

др Марија Вукчевић, виши научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 21.12.2023.

Михајло Богдановић, истраживач приправник: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 14.12.2023.

Ана Бачић, истраживач приправник: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 09.12.2023.

др Андреј Станимировић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 24.11.2023.

др Марина Малетић, научни сарадник: Извештај о реизбору у звање Научни сарадник; Резиме до 19.11.2023.

др Немања Бараћ, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 19.11.2023.

др Бојан Божић, виши научни сарадник: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 17.10.2023.

др Дарка Марковић, виши научни сарадник: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 29.09.2023.

др Срећко Манасијевић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 08.07.2023.

др Љубица Радовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 06.07.2023.

др Катарина Бањанац, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 30.06.2023.

др Јована Вундук, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 13.05.2023.

др Ана Јанковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 10.05.2023.

др Милица Лучић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 05.05.2023.

др Никола Грозданић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 04.05.2023.

Зоран Симић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 23.04.2023.

Тамара Ђукић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 21.04.2023.

др Јелена Лукић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 15.04.2023.

др Тања Крунић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 07.04.2023.

др Бојан Ранковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 07.04.2023.

др Соња Смиљанић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 28.02.2023.

др Магдалена Николић, дипл. биолог: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 28.02.2023.

др Лука Матовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 28.02.2023.

Јелена Бакрач, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 25.02.2023.

др Драган Угринов, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 25.01.2023.

др Бојана Зечевић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 25.01.2023.

др Александра Машуловић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 25.01.2023.

др Даниела Поповић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 19.01.2023.

др Вељко Ђокић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 19.01.2023.

др Анђела Радисављевић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 14.01.2023.

др Марија Бабић Радић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 07.01.2023.

др Софија Ђорђевић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 30.12.2022.

др Драгана Михајловић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 19.11.2022.

др Александра Јелић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 19.11.2022.

др Даница Зарић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 17.11.2022.

Јована Грбић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 03.11.2022.

др Милош Васић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 26.10.2022.

др Горица Иваниш, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 19.10.2022.

Иван Пешић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 07.10.2022.

др Бојан Глигоријевић, дипл. инж.: Извештај о реизбору у звање Научни сарадник; Резиме до 04.10.2022.

др Дивна Мајсторовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 24.09.2022.

др Милица Светозаревић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 12.08.2022.

др Иван Стојковивић, дипл. инж.: Извештај о реизбору у звање Научни сарадник; Резиме до 06.08.2022.

др Срећко Манасијевић, дипл. инж.: Извештај о реизбору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 27.07.2022.

др Жељко Радовановић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 01.07.2022.

др Данијела Солдатовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 30.06.2022.

др Александра Богдановић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 30.06.2022.

др Марија Ћоровић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 29.06.2022.

др Ивона Јанковић-Частван, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 26.06.2022.

Неда Павловић, масте инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 28.05.2022.

Марија Стевановић, доктор стоматологије.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 28.05.2022.

Милица Стефановић, мастер проф. хемије.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 28.05.2022.

др Наташа Шекуљица, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 15.05.2022.

др Марија Милић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 15.05.2022.

др Милца Симовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 15.05.2022.

др Милисав Ранитовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 30.04.2022.

Наташа Карић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 22.04.2022.

Анђела Симовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 16.04.2022.

др Марија Обреновић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 07.04.2022.

др Радослава Правиловић, дипл. инж.: Извештај о реизбору у звање Научни сарадник; Резиме до 27.03.2022.

Кристина Гак Симић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 16.03.2022.

Невена Илић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 09.3.2022.

Стефан Бошковић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 06.03.2022.

Милица Вељковић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 06.03.2022.

Ања Петров, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 06.03.2022.

др Зоран Секулић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 26.01.2022.

др Милена Радомировић, истраживач сарадник: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 26.01.2022.

др Јелена Гржетић, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 26.01.2022.

др Бојана Баланч, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 20.01.2022.

Маја Стевановић, мастер: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 08.01.2022.

Јелена Лукић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 07.01.2022.

Тамара Матић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 25.12.2021.

Марија Миливојевић, доктор ветeринарске медицине: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 25.12.2021.

Тијана Станишић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 21.12.2021.

др Вера Обрадовић, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до13.11.2021.

Миа Радоњић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 12.11.2021.

Јелена Петровић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 12.11.2021.

Вукашин Угриновић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 28.10.2021.

Александра Машуловић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 26.10.2021.

др Никола Грозданић, дипл. инж.: Извештај о реизбору у звање Научни сарадник; Резиме до 25.10.2021.

др Катарина Михајловски, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до08.10.2021.

др Јасмина Стојковска, научни сарадник: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до18.08.2021.

др Неда Радовановић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 15.08.2021.

Милица Лучић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 02.08.2021.

др Недељко Милосављевић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до15.07.2021.

др Јелена Лађаревић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 14.07.2021.

Ивана Газикаловић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 27.06.2021.

др Маја Булатовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 26.06.2021.

др Весна Николић, дипл. инж.: Извештај о реизбору у звање Научни сарадник; Резиме до 20.06.2021.

Милица Светозаревић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 17.06.2021.

др Биљана Пејић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 05.06.2021.

др Марина Михајловић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 27.05.2021.

др Ана Поповић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 14.04.2021.

Петар Батинић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 13.04.2021.

Ана Максимовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 30.03.2021.

др Мина Волић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 20.03.2021.

Даниел Мијалиловић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 12.03.2021.

др Милица В. Васић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 11.03.2021.

Марија Н. Јовановић, магистар фармације: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 06.03.2021.

др Наташа Гајић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 03.03.2021.

др Матеа Корица, мастер инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 24.01.2021.

др Михаило Р. Мрдак, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 07.01.2021.

др Мила Крстајић Пајић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 06.01.2021.

др Јелена Павловић, дипл. инж.: Извештај о избору у звањеНаучни сарадник; Резиме до 06.01.2021.

др Бранко Дуњић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 06.01.2021.

др Ивана Лукић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 30.12.2020.

др Игор Радисављевић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 28.11.2020.

др Јована Звицер, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 27.11.2020.

др Тамара Голубовић, инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 27.11.2020.

др Миона Миљковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 26.11.2020.

др Стоја Миловановић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 25.11.2020.

др Ана Крамар, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 25.11.2020.

др Маја Марковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 30.10.2020.

др Душица Стојановић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 27.10.2020.

др Александра М. Ивановска, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 27.10.2020.

Aлександра Јелић, мастер инж. технологије: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 13.10.2020.

др Јелена Лукић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 10.10.2020.

Милена Радомировић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 08.10.2020.

др Верица Ђорђевић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме до 08.10.2020.

др Невена Луковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 12.08.2020.

др Мрко Д. Павловић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 05.08.2020.

Елеонора Гвоздић, дипл. биолог заштите животне средине: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 03.07.2020.

Данијела Прокић, дипл. биолог заштите животне средине: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 01.07.2020.

др Даниела Поповић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 27.06.2020.

др Данијела Костић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 23.06.2020.

др Наташа Обрадовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 09.04.2020.

Милена Стевановић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 13.03.2020.

Тамара Ђукић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 10.03.2020.

Јулијана Тадић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 10.03.2020.

Лука Матовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 26.02.2020.

Милош Дугалић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 26.02.2020.

Вања Остојин, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 22.02.2020.

др Слађана Давидовић, дипл. биохемичар: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 31.01.2020.

Јелена Бакрач, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 24.01.2020.

Марко Симић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 24.01.2020.

др Милица Перић, дипл. биолог за заштиту животне средине: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 08.01.2020.

др Лука Живковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 08.01.2020.

Жељко Ћировић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 08.01.2020.

др Ана Дајић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 25.12.2019.

Дуња Плавшић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 21.12.2019.

Ангелина Митровић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 18.12.2019.

Јована Грбић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 04.12.2019.

Ђорђе Симовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 03.12.2019.

Јелена Милошевић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 27.11.2019.

др Марија Д. Штуловић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 22.11.2019.

др Предраг Петровић, магистар фармација: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 14.11.2019.

др Драгана Младеновић, дипл. биолог: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 24.10.2019.

др Ана Миливојевић, мастер инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 24.10.2019.

Александра Ивановска, истраживач приправник: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 24.10.2019.

Јелена Димитријевић, мастер хемичар: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 24.10.2019.

Милка Борић, истраживач приправник: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 17.08.2019.

Мина Волић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 10.08.2019.

Наташа Обрадовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 10.08.2019.

Маја Марковић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 24.07.2019.

др Данијела Ковачевић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 04.07.2019.

др Славица Лазаревић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 17.06.2019.

др Ненад Ђорђевић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 24.05.2019.

Анђела Симовић, мастер инж.:Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 21.05.2019.

Марија Стевановић, доктор стоматологије: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 14.05.2019.

Неда Радовановић, дипл. биолог заштите животне средине: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 14.05.2019.

Драгана Барјактаревић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 19.04.2019.

Наташа Карић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 18.04.2019.

Иван Пешић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 18.04.2019.

др Весна Панић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 04.04.2019.

др Јелена Јовановић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 04.04.2019.

Невена Илић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 05.03.2019.

Анђела Радисављевић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 02.03.2019.

Ања Петров, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 02.03.2019.

Милца Вељковић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 02.03.2019.

др Јелена Пајник, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 09.02.2019.

др Милица Каранац, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 08.02.2019.

др Александра Ђукић-Вуковић, дипл. фармацеутИзвештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 08.02.2019.

др Доминик Бркић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 08.02.2019.

Александра Јанићијевић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 08.02.2019.

др Вељко Ђокић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 08.02.2019.

др Анита Лазић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 08.02.2019.

др Павле Спасојевић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 20.01.2019.

Кристина Гак, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 13.01.2019.

Ксенија Милошевић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник до 10.01.2019.

др Лидија Радовановић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 05.01.2019.

др Андреа Осмокровић, доктор медицинеИзвештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 05.01.2019.

др Тихомир Ковачевић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 05.01.2019.

др Предраг Милановић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 05.01.2019.

Јована Звицер, дипл. инж.Извештај о избору у звање Истраживач сарадник до 05.01.2019.

др Александра Божић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 05.01.2019.

др Марина Стаменовић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме до 05.01.2019.

др Марија Вуксановић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме до 02.01.2019.

Наташа М. Гајић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 28.12.2018.)

Јелена Лукић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 15.12.2018.)

Марија Миливојевић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 04.12.2018.)

Тамара Матић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 04.12.2018.)

Јована Димитријевић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 04.12.2018.)

Тијана Станишић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 01.12.2018.)

Стефан Ђокић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 01.12.2018.)

др Наташа Ћировић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 29.11.2018.)

др Павле Спасојевић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 24.10.2018.)

Јелена Јовић, дипл. биолог: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 24.10.2018.)

Драгана Младеновић, дипл. биолог: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 23.10.2018.)

Миомир Шошкић: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 10.10.2018.)

Милица Светозаревић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 29.09.2018.)

Вукашин Угриновић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 18.08.2018.)

Aлександра Машуловић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 18.08.2018.)

др Ана Алил, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 25.07.2018.)

др Марина Малетић, истр. сар.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 18.07.2018.)

Неда Николић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 04.07.2018.)

Даниел Мијаиловић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 04.07.2018.)

Маја Марковић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 20.06.2018.)

др Марија Вукчевић, науч. сар.Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 13.06.2018.)

др Љиљана Толић, истр. сар.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 13.06.2018.)

Милица Ивковић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 09.06.2018.)

др Драгана Ђ. Радовановић, истраживач сарадникИзвештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 03.06.2018.)

др Јелена К. Дикић, истраживач сарадникИзвештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 03.06.2018.)

др Александра А. Јовановић, истраживач сарадникИзвештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 03.06.2018.)

Ана Миливојевић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 03.06.2018.)

Јелена Јовановић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 03.06.2018.)

Петар Батинић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 03.06.2018.)

Стефан Бошковић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 24.05.2018.)

Миона Миљковић, дипл. биохем.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 24.05.2018.)

Слађана Давидовић, дипл. биохем.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 24.05.2018.)

др Бојан Божић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 24.05.2018.)

Катарина Косорић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 12.05.2018.)

Ивана Газикаловић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 12.05.2018.)

Јелена Павловић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 10.05.2018.)

Драгана Барјактаревић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 27.04.2018.)

др Светолик Максимовић, мастер инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 27.04.2018.)

Миа Радоњић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 19.04.2018.)

др Милош Томић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 19.04.2018.)

др Немања Бараћ, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 13.04.2018.)

др Маријана Поњавић, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 03.03.2018.)

др Ивана Малагурски, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 03.03.2018.)

Милица Каранац, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 03.03.2018.)

Тамара Бакић, дипл. фармацеут: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 03.03.2018.)

др Дарко Вељић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 02.03.2018.)

Јелена Петровић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 02.03.2018.)

др Славка М. Станковић: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме (до 21.02.2018.)

Ана Продановић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 14.02.2018.)

др Данијела Пецарски, спец.фарм.техн.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 10.02.2018.)

др Катарина Бањанац, дипл. инж.Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 10.02.2018.)

др Милица Милутиновић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 09.02.2018.)

др Ивана Радовић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 09.02.2018.)

др Жељка Кесић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 09.02.2018.)

Љубинко Тимотијевић, дипл. инж. електротехнике: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 08.02.2018)

Предраг Петровић, магистар фармације: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 28.01.2018.)

др Бојана Вукадиновић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 28.01.2018.)

др Бранислав Тодић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 28.01.2018.)

Марија Лекић, дипл. физикохемичар: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 26.01.2018)

Весна Радумило, мастер метереолог: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 20.01.2018)

Марија Обреновић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 20.01.2018)

Катарина Нешовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 20.01.2018)

Лука Рубињони, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 12.01.2018)

Марија Радојевић, матистар фармације: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 12.01.2018.)

др Дарка Марковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 09.01.2018.)

Маја Стевановић, мастер: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 06.01.2018.)

др Бојана Радојковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 06.01.2018.)

др Андреа Стефановић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 06.01.2018.)

др Тања Крунић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 27.12.2017.)

Данијела Славнић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 20.12.2017)

Бојана Алексић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 15.12.2017)

др Ана Јанковић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 26.11.2017.)

Александра Божић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 25.11.2017)

Милена Радомировић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 22.11.2017.)

др Марина Р. Стаменић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 16.11.2017)

Александра Ивановска, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 28.10.2017.)

др Соња Смиљанић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 14.09.2017.)

др Андреј Станимировић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 08.09.2017.)

Наташа Томић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (од 14.07.2017. до 23.07.2017. и од 07.08.2017. до 28.08.2017.)

Анита Лазић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (од 14.07.2017. до 23.07.2017. и од 07.08.2017. до 28.08.2017.)

Данијела Прокић, дипл. биолог заштите животне средине: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (од 13.07.2017. до 23.07.2017. и од 07.08.2017. до 27.08.2017.)

Елеонора Гвоздић, дипл. биолог заштите животне средине: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (од 13.07.2017. до 23.07.2017. и од 07.08.2017. до 27.08.2017.)

др Снежана М. Аксентијевић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 22.06.2017.)

Лидија Радовановић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 22.06.2017.)

Ивана Малагурски, дипл. мол. биолог и физиолог.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 22.06.2017.)

др Дивна Мајсторовић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 20.06.2017.)

др Ката Трифковић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 20.06.2017.)

др Тања Николић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 10.06.2017.)

Милица Милутиновић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 10.06.2017.)

Александра Јелић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 07.06.2017.)

Катарина Караџић, дипл. инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 29.05.2017.)

др Мирослав Д. Сокић: Извештај о избору у звање Научни саветник; Резиме (до 29.05.2017.)

Бојан Петровић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 03.05.2017.)

др Горица Иваниш: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 27.04.2017.)

др Јелена Вуксановић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 27.04.2017.)

Лука Матовић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 19.04.2017.)

Милена Стевановић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 16.04.2017.)

др Јелена Русмировић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 18.03.2017.)

др Иван Стојковић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 08.03.2017.)

др Даница Зарић: Извештај о избору у звање Виши научни сарадник; Резиме (до 08.03.2017.)

др Наташа Шекуљица: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 23.02.2017.)

др Соња Јаковетић Танасковић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 23.02.2017.)

Данијела Костић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 22.02.2017.)

др Александра Богдановић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 22.02.2017.)

др Вук Радмиловић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 22.02.2017.)

Јулијана Тадић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач приправник (до 12.02.2017.)

др Бојан Глигоријевић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 09.02.2017.)

др Ивoна Јанковић Частван: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 26.01.2017.)

др Жељко Радовановић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 26.01.2017.)

др Ивана Матић Бујагић: Извештај о избору у звање Научни сарадник; Резиме (до 20.01.2017.)

Маријана Поњавић, мастер инж.: Извештај о избору у звање Истраживач сарадник (до 20.01.2017.)