Навигација

Упис

Основне академске студије

Мастер академске студије

  • Општи услови конкурса за упис на мастер академске студије 2024/2025. години
  • Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима
  • Први конкурсни рок за упис на мастер академске студије

Докторске академске студије

  • Општи услови конкурса за упис на докторске академске студије 2024/2025. години
  • Број буџетских и самофинансирајућих места по студијским програмима
  • Први конкурсни рок за упис на докторске академске студије