Навигација

Библиотека

Корисницима библиотеке Технолошко-металуршког факултета стоје на располагању две читаонице: професорска са 10 места и студентска са преко 100. Радно време читаоница је од 8 до 17, а суботом од 9 до 13 часова.

Библиотека има богат фонд од преко 34000 књига, више од 11000 годишта углавном страних часописа (преко 900 наслова), више од 24000 дипломских и магистарских радова и докторских дисертација и близу 19000 набављених и обрађених копија и стандарда. Постоје абецедни, УДК и топографски каталози за монографске публикације, као и каталози периодике и дипломских и магистарских радова и докторских дисертација. Библиотека поседује више енциклопедија и приручника из свих области технологија. Најстарија књига датира из 1690. године, а најстарији часописи из прве половине XIX века. Део фонда је у слободном приступу. При катедрама постоје приручне библиотеке.

Библиотека Факултета је библиотека отвореног типа и могу је користити сва заинтересована лица. Коришћење дела фонда ван просторија библиотеке је омогућено запосленима на Факултету и нашим студентима. Поред тога библиотека врши међубиблиотечку позајмицу, а корисницима је омогућено да дођу до фотокопија. Правна лица из унутрашњости могу наручити фотокопије чланака из часописа. Факултетски корисници могу у библиотеци да користе базу SciFinder.

У библиотеци раде:
Милена Гавриловић, шеф библиотеке,
Тамара Дукић, библиотечки информатор и
Драгица Драгосав, библиотечки информатор.

Кобсон

Докторске тезе у електронском облику

Контакт

Локација у приземљу мале зграде