Навигација

Сарадња

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду од свог оснивања па до данас посебну пажњу посвећује сарадњи са домаћим и иностраним привредним субјектима у областима хемијских и биохемијских технологија, инжењерства заштите животне средине, инжењерства материјала, металургије и текстилног инжењерства.

Факултет је, поред различитих врста консалтинга у области примењених истраживања, током више деценија учествовао у израдама великог броја пројеката, елабората, студија, акционих планова и сл.