Навигација

Управа

Деканат

ДЕКАН

Проф. др Петар Ускоковић

Тел.

3370-425
3370-503
3303-831

е-маил

puskokovic@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

ПРОДЕКАНИ

Проф. др Мелина Калагасидис Крушић

Продекан за кадрове

Тел.

3370-425
3370-503
3303-730

е-маил meli@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Проф. др Мирјана Кијевчанин

Продекан за науку и докторске студије

Тел.

3370-425
3370-503
3370-523

е-маил mirjana@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Продекан за наставу

Тел.

3370-425
3370-503
3303-776

е-маил zknez@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs
 

Продекан за финансије

Тел.

3370-425
3370-503
3303-628

е-маил kostic@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs
 
Петар Обрадовић

Студент продекан

е-маил p.obradovic61@gmail.com
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Шефови катедри

Катедра Шеф катедре Заменик Секретар
НХТ Др Снежана Грујић   Др Ђорђе Вељовић
ТИ Др Ковиљка Асановић   Др Снежана Станковић
ОТН Др Славиша Путић Др Александар Којовић Др Бојан Међо
ТФ Др Саша Кочинац    
МИ Др Ненад Радовић   Др Стефан Дикић
ДН Др Гордана Кокеза   Др Соња Јосиповић
ОНХ Др Јелена Роган   Др Александра Дапчевић
КМ Др Весна Радојевић   Др Душица Стојановић
ОХТ Др Александар Орловић Др Марко Стаменић Др Марко Стаменић
ОХ Др Душан Мијин Др Саша Дрманић Др Немања Тришовић
АХ Др Драгана Живојиновић  
ФЕХ Др Јелена Бајат   Александра Поповић
ХИ Др Емила Живковић Др Ивона Радовић
Др Бранислав Тодић
БиБ Др Дејан Безбрадица Др Мирјана Рајилић Стојановић

Др Александра Ђукић Вуковић

ГИ Др Предраг Живковић    
МН Др Бобан Маринковић    
ИЗЖС Др Владимир Павићевић Др Мирјана Ристић Др Маја Ђолић

Савет факултета

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА

ИЗ РЕДА ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1.
Др Милан Балтић
2. Проф. др Александар Симоновић
3. Др Влада Вељковић, дописни члан САНУ
4. Др Љиљана Аврамовић
5.
Др Јасмина Стевановић
6.
Проф. др Биљана Пајин
7.
Др Бисерка Трумић
8.
Јагош Лончар

ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

1. Др Александра Дапчевић Катедра за ОНХ
2. Др Александра Перић-Грујић Катедра за АХ и КК
3. Др Ивона Радовић Катедра за ХИ
4. Др Гордана Кокеза Катедра за ДН
5. Др Александар Којовић Катедра за ОТН
6. Др Предраг Живковић Катера за ГИ
7. Др Сузана Димитријевић-Бранковић Катедра за БиБ
8. Др Иванка Поповић Катедра за ОХТ
9. Др Саша Кочинац Катедра за ТФ
10. Др Александар Маринковић Катедра за ОХ
11. Др Ђорђе Јанаћковић Катедра за НХТ
12. Др Миљана Поповић Катедра за MИ

ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНИХ РАДНИКА ФАКУЛТЕТА

  1. Зорица Вуковић
  2. Дејан Јелић
  3. Драган Марјановић

ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА

  1. Илија Тодоровић
  2. Момчило Цветковић
  3. Сара Сегић
  4. Стефан Мијатовић

Научно-наставно веће

Научно-наставно веће је највиши стручни орган Факултета. У његов састав улазе декан и продекани, шефови катедри, као и изабрани представници катедри.

 

Чланови Наставно научног већа факултета

Катедра Члан Заменик
НХТ Др  Ђорђе Јанаћковић Др Рада Петровић
ТИ Др  Снежана Станковић Др Маја Радетић
ОТН Др Милош Петровић  Др Марина Дојчиновић
ТФ Др Ацо Јанићијевић  
МИ

Др Жељко Камберовић

Др Миљана Поповић

ДН Др Дарко Радосављевић Др Соња Јосиповић
ОНХ  Др Светлана Грујић

Др Марија Николић

КМ Др Радмила Јанчић-Heinemann
ОХТ Др Сандра Глишић Др Симонида Томић
ОХ Др Александар Маринковић Др Наташа Валентић
АХ Др Антоније Оњиа Др Александра Перић-Грујић
ФЕХ Др Милица Гвозденовић Др Снежана Гојковић
ХИ

Др Рада Пјановић

Др Татјана Калуђеровић Радоичић

Др Милан Миливојевић

Др Мирко Стијеповић

БиБ Др Сузана Димитријевић-Бранковић Др Александра Ђукић Вуковић
ГИ Др Вук Радмиловић  
ИЗЖС Др Татјана Ђуркић
МН Ана Зекић