Навигација

Управа

Деканат

ДЕКАН

Проф. др Петар Ускоковић

Тел.

3370-425
3370-503
3303-831

е-маил

puskokovic@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

ПРОДЕКАНИ

Проф. др Мелина Калагасидис Крушић

Продекан за кадрове

Тел.

3370-425
3370-503
3303-730

е-маил meli@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Проф. др Мирјана Кијевчанин

Продекан за науку и докторске студије

Тел.

3370-425
3370-503
3370-523

е-маил mirjana@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Продекан за наставу

Тел.

3370-425
3370-503
3303-776

е-маил zknez@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs
 

Продекан за финансије

Тел.

3370-425
3370-503
3303-628

е-маил kostic@tmf.bg.ac.rs
tmf@tmf.bg.ac.rs
 
Петар Обрадовић

Студент продекан

е-маил p.obradovic61@gmail.com
tmf@tmf.bg.ac.rs

 

Шефови катедри

Катедра Шеф катедре Заменик Секретар
НХТ Др Снежана Грујић   Др Ђорђе Вељовић
ТИ Др Ковиљка Асановић   Др Снежана Станковић
ОТН Др Славиша Путић Др Александар Којовић Др Бојан Међо
ТФ Др Саша Кочинац    
МИ Др Ненад Радовић   Мр Стефан Дикић
ДН Др Гордана Кокеза   Др Соња Јосиповић
ОНХ Др Јелена Роган   Др Александра Дапчевић
КМ Др Весна Радојевић   Др Душица Стојановић
ОХТ Др Александар Орловић Др Марко Стаменић Др Марко Стаменић
ОХ Др Душан Мијин Др Саша Дрманић Др Немања Тришовић
АХ Др Драгана Живојиновић Др Александра Перић Грујић  
ФЕХ Др Јелена Бајат   Др Мила Крстајић Пајић
ХИ Др Емила Живковић Др Ивона Радовић
Др Бранислав Тодић
БиБ Др Дејан Безбрадица Др Мирјана Рајилић Стојановић

Др Александра Ђукић Вуковић

ГИ Др Предраг Живковић    
МН Др Бобан Маринковић    
ИЗЖС Др Владимир Павићевић Др Мирјана Ристић Др Маја Ђолић

Савет факултета

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

ПРЕДСТАВНИЦИ ФАКУЛТЕТА

ИЗ РЕДА ДРУШТВЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1.
Проф. др Мића Станковић
2. Проф. др Александар Симоновић
3. Др Влада Вељковић, дописни члан САНУ
4. Др Љиљана Аврамовић
5. Никола Јеленковић, мастер правник
6. Зоран Вујовић, дипл. економиста
7. Даница Васовић, дипл. Хемијски инжењер
8. Јаков Димитријевић, мастер инжењер

ИЗ РЕДА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА

1. Др Александра Дапчевић Катедра за ОНХ
2. Др Александра Перић-Грујић Катедра за АХ и КК
3. Др Ивона Радовић Катедра за ХИ
4. Др Гордана Кокеза Катедра за ДН
5. Др Александар Којовић Катедра за ОТН
6. Др Предраг Живковић Катера за ГИ
7. Др Сузана Димитријевић-Бранковић Катедра за БиБ
8. Др Иванка Поповић Катедра за ОХТ
9. Др Саша Кочинац Катедра за ТФ
10. Др Александар Маринковић Катедра за ОХ
11. Др Ђорђе Јанаћковић Катедра за НХТ
12. Др Миљана Поповић Катедра за MИ

ИЗ РЕДА НЕНАСТАВНИХ РАДНИКА ФАКУЛТЕТА

  1. Зорица Вуковић
  2. Дејан Јелић
  3. Драган Марјановић

ИЗ РЕДА СТУДЕНАТА

  1. Илија Тодоровић
  2. Владимир Смуђа
  3. Сара Сегић
  4. Стефан Мијатовић

Научно-наставно веће

Научно-наставно веће је највиши стручни орган Факултета. У његов састав улазе декан и продекани, шефови катедри, као и изабрани представници катедри.

 

Чланови Наставно научног већа факултета

Катедра Члан Заменик
НХТ Др  Ђорђе Јанаћковић Др Рада Петровић
ТИ Др  Снежана Станковић Др Маја Радетић
ОТН Др Милош Петровић  Др Марина Дојчиновић
ТФ Др Ацо Јанићијевић  
МИ

Др Жељко Камберовић

Др Миљана Поповић

ДН Др Дарко Радосављевић Др Соња Јосиповић
ОНХ  Др Светлана Грујић

Др Марија Николић

КМ Др Радмила Јанчић-Heinemann  
ОХТ Др Сандра Глишић Др Симонида Томић
ОХ Др Александар Маринковић Др Наташа Валентић
АХ Др Антоније Оњиа Др Александра Перић-Грујић
ФЕХ Др Милица Гвозденовић Др Снежана Гојковић
ХИ

Др Рада Пјановић

Др Татјана Калуђеровић Радоичић

Др Милан Миливојевић

Др Мирко Стијеповић

БиБ Др Сузана Димитријевић-Бранковић Др Александра Ђукић Вуковић
ГИ Др Вук Радмиловић  
ИЗЖС Др Драган Повреновић Др Татјана Ђуркић
МН Јелена Вицановић