Навигација

Мобилност студената

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О МОГУЋНОСТИМА ЗА АКАДЕМСКО И ПРОФЕСИОНАЛНО УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ И СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

 

Универзитет у Београду својим студентима и запосленима нуди више могућности за привремено академско и професионално усавршавање у иностранству кроз различите видове академске мобилности. Када је реч о студентској мобилности, напомињемо да она подразумева привремено студирање у иностранству. Студент може боравити у иностранству најмање један, а највише два семестра током једног нивоа студија. Током овог периода студент остаје уписан на свој матични факултет Универзитета у Београду, где ће, по повратку са мобилности, наставити своје студије, а по успешном завршетку и добити диплому Универзитета у Београду. ЕСПБ бодови стечени у иностранству признају се по повратку на Универзитет у Београду, а у складу са Правилником о мобилности, правилима конкретног вида размене и уз потпуну и уредну документацију (нпр. уредно попуњен и пре почетка мобилности потписан Уговор о учењу, као и Препис оцена које страни универзитет издаје по успешном окончању мобилности). Запосленима у настави нуде се краћи боравци за наставне активности, а постоје и могућности за усавршавање запослених у администрацији.

Важно: Сваки кандидат је дужан да се упути у правила конкретног вида или програма мобилности, услове конкурса, као и у општа правила о мобилности оба универзитета, а у складу са својим статусом. Такође, сваки добитник стипендије дужан је да прописно регулише свој статус за време трајања мобилности, и да, у складу са конкретним видом мобилности, добије уредну сагласност матичног факултета УБ.

Три најчешћа вида мобилности за кандидате са Универзитета у Београду јесу мобилности по билатералним споразумима, затим размена у оквиру CEEPUS програма, и - свакако најпопуларнији - Еразмус+ програм.

 

ERASMUS+ КА1 – Мобилност студената, наставног и ненаставног особља

 

Овај вид сарадње одвија се на основу такозваних интер-институционалних споразума потписаних између Универзитета у Београду и партнерских иностраних универзитета, a у оквиру Ерасмус+ програма, кључна акција 1, са предефинисаном финансијском подршком за учеснике (стипендија за студенте, дневнице за особље), као и фиксном накнадом за путне трошкове. Износи дневница, стипендије и накнаде за путне трошкове зависе од земље у коју се иде, а можете их погледати на следећем линку:

https://mobion.bg.ac.rs/erasmus+/scholarshipoverview

Важно: Све пријаве и евалуације свих пријава (студената и особља) обављају се искључиво преко online платформе за мобилност Универзитета у Београду: mobion.bg.ac.rs Процедура за пријаву и списак потребних докумената:

 https://mobion.bg.ac.rs/howtoapply/applicationprocedure

Студенти и особље Универзитета у Београду могу се пријавити за Erasmus+ стипендију током трајања конкурса. Списак отворених конкурса можете пратити на платформи mobion:

https://mobion.bg.ac.rs/opencalls

Детаљне информације о Erasmus+ KA1 стипендијама за студенте и запослене Универзитета у Београду, као и инструкције за коришћење платформе mobion, можете погледати на Youtube каналу Универзитета у Београду:

https://www.youtube.com/watch?v=vsch7YhX5Ss

CEEPUS ПРОГРАМ CEEPUS

(Central European Exchange Program for University Studies) је програм академске размене студената и професора земаља Средње и Источне Европе, и заснива се на међународном споразуму чије су потписнице Аустрија, Албанија, Бугарска, Црна Гора, Чешка, Хрватска, Македонија, Мађарска, Пољска, Румунија, Словачка, Словенија и Србија. Студентска размена одвија се у оквиру универзитетских мрежа. Свака мрежа фокусира се на одређени број предметних области. Сарадња се одвија на основу кореспонденције института и факултета појединих универзитета који су активни у истом предметном подручју. Студентске стипендије укључују ослобађање од плаћања школарине и одређену новчану накнаду. Износ новчане накнаде зависи од државе у коју студент путује. Важно: Пријаве се искључиво врше путем званичне Интернет платформе, а пре пријаве студенти и професори треба да се консултују с националном CEEPUS канцеларијом, као и са координаторима програма на свом УБ факултету. Више информација о самом програму као и списак Националних CEEPUS канцеларија, и упутство за пријављивање могу се наћи на званичној Интернет платформи CEEPUS програма www.ceepus.info

Информације о реализацији овог програма у Републици Србији могу се наћи на адреси Националне ЦЕЕПУС канцеларије www.erasmusplus.rs или добити путем следећег мејла ceepus@tempus.ac.rs

БИЛАТЕРАЛНА САРАДЊА

Овај вид сарадње обухвата споразуме између Универзитета у Београду и партнерских универзитета у иностранству, и у зависности од конкретног договора најчешће подразумева ослобађање од школарине на партнерској институцији у иностранству, без покривања других трошкова. Ипак, сви кандидати који се пријављују за овај вид мобилности дужни су да се информишу и упуте у конкретне услове сарадње по конкретном споразуму, пре пријаве за мобилност. Студенти и запослени се за мобилност по билатералној сарадњи пријављују благовремено (најкасније почетком једног семестра за идући семестар), у надлежним службама свог матичног факултета УБ, и уз сагласност ЕСПБ координатора свог УБ факултета. Важно: Сваки кандидат дужан је да се о условима пријаве и мобилности по конкретном уговору распита пре пријаве на мобилност. Информације о потребним документима могу се добити у надлежним службама свог матичног факултета УБ, или у Сектору за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Београду. Списак важећих међууниверзитетских споразума можете видети на сајту Универзитета у Београду:

http://bg.ac.rs/sr/saradnja/sporazumi.php

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА УБ СТУДЕНТЕ О ПРИЈАВИ ЗА МОБИЛНОСТ И ПОТРЕБНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

• Неопходно је да универзитет за који је студент заинтересован има студијски програм компатибилан са студијским програмом матичног УБ факултета, и да студент може да пронађе довољан број испита по семестру или академској години који би могли да буду признати по повратку на УБ. Препоручује се да се ово обавља у договору и уз подршку надлежних професора.

• Препоручени минимални број ЕСПБ/ECTS кредита по семестру је 19.

• Неопходно је да студент ове испите унесе у тзв. уговор о учењу (learning agreement), који ће пре почетка мобилности потписати студент, затим надлежна особа тј. ЕСПБ координатор на матичном УБ факултету студента, као и надлежна особа на страном универзитету.

• У оквиру своје пријаве, студент треба да припреми: предлог поменутог уговора о учењу, транскрипт досада положених испита, биографија са релевантним информацијама, мотивационо писмо, препоруку релевантног професора, копију пасоша, сва наведена документа у оригиналу и званичном преводу на енглески или језик земље за коју се пријављује.

• Студент је дужан да се пре подношења пријаве, по било ком виду мобилности, детаљно информише о условима и правилима конкретне сарадње и упути у евентуалну додатну документацију коју треба да приложи у својој пријави.

• У вези са садржајем Уговора о учењу, као и са одговарајућим обрасцем за одабрани вид мобилности, обратите се надлежној служби и ЕСПБ координатору на свом УБ факултету.

Координатор пројеката мобилности кроз Ерасмус+ програм на Технолошко-металуршком факултету је проф. Ивона Радовић. Сва питања упутите на е-маил адресу:

ivonag@tmf.bg.ac.rs