Навигација

Развојно-истраживачки центар графичког инжењерства

Развојно-истраживачки центар (РИЦ) графичког инжењерства је формиран 2006. године проширењем основне делатности постојећег Завода за графичку технику Катедре за Графичко инжењерство.

РИЦ графичког инжењерства је организациона целина ТМФ-а који представља базу у којој се обављају практичне вежбе студената профила Графичко инжењерство, дизајн и амбалажа.
РИЦ се такође бави услужним делатностима везаним за процес штампе, односно пружа услуге припреме, штампања и дораде графичких производа. Пружање графичких услуга РИЦ-а је првенствено за потребе Факултета, како за уџбеничким материјалом и осталим материјалима потребним за одвијање наставе, тако и за свим графичким производима неопходним за рад и промоцију факултета. Слободни капацитети су у функцији пружања услуга штампања и другим издавачима односно трећим лицима. Центар је једина организација за пружање графичких услуга у оквиру Универзитета у Београду и поседује уведен интегрисани систем квалитета за пружање штампарских услуга (ИСО).

Планираним концептом осавремењавања рада, поред постојећих офсет машина, набављена је нова опрема чиме је омогућена примена различитих технологија штампања (класична офсет штампа, дигитална штампа (колор и црно-бела), плотовање, штампа на дисковима) у реализацији графичких производа.

Ове технологије омогућавају штампање издања малих тиража или књига мањег обима, а већег тиража у кратком временском интервалу, израду постера и банера,
као и штампање корица за све врсте повеза, израду пробних отисака, штампање рекламних издања (лифлети, каталози, флајери, проспекти, визит карте), позивнице и разне врсте персонализованих материјала: захвалнице, сертификати, повеље, дипломе, итд.

У процедури увођења ИСО стандарда, извршено је анкетирање задовољства корисника услугама РИЦ-а, у којој је РИЦ оцењен највишим оценама.

Контакт

Локација у подруму мале зграде