Навигација

Катедра за текстилно инжењерство

Катедра за текстилно инжењерство на ТМФ-у је најстарија академска образовна институција из области текстилне технологије у југоисточној Европи, основана 1959. године. У периоду од оснивања до данас планови и програми наставе су више пута модификовани у складу са развојем текстилне технологије у свету и према потребама домаће текстилне индустрије, тако да је данас Текстилно инжењерство конципирано у складу са савременим европским и светским трендовима и стандардима који одговарају најугледнијим текстилним високим школама у Европи и широм света.

Висококвалитетно образовање, као основна функција Катедре за текстилно инжењерство, је организовано кроз два различита студијска подручја или модула: Технологија и дизајн текстила и одеће и Хемијска технологија текстилних материјала и производа. Од 2005. године се настава на Катедри за текстилно инжењерство реализује по начелима Европског простора високог образовања (Болоњске конвенције). Од септембра 2008. године настава се одвија у оквиру студијског програма "Текстилна технологија" по "моделу студирања (3+2)". Према овом моделу основне академске студије (додипломске студије) трају 3 године и обезбеђују звање - инжењер технологије (текстилна технологија), док 2 године дипломских или мастер студија обезбеђују звање - мастер инжењер технологије. После завршених мастер студија студентима је омогућен наставак образовања у оквиру докторских студија.

Научно-истраживачки рад чланова Катедре за текстилно инжењерство се одвија углавном кроз основна и примењена истраживања, као и кроз трансфер технологије, са јасно израженим мултидисциплинарним карактеристикама и са крајњим циљем увођења нових технологија. Актуелне области истраживања Катедре су: развој функционализованих целулозних материјала; биоактивни влакнасти материјали; структура, механичка својства и деформација тканих материјала; одређивање механичких својстава текстилних материјала; одређивање електрофизичких својстава текстилних материјала; температурно-осетљив текстил; топлотни комфор, тактилни комфор, УВ заштита; сорбенти; модификовање текстила плазмом; инжењерство површине материјала; функционална дорада; функционализација текстила наночестицама; примена биополимера у текстилној технологији; интерактивни („паметни“) текстилни материјали.

Образовни и научно-истраживачки рад Катедре је усаглашен са платформом образовања студената текстилног инжењерства и истраживања у области текстилне технологије, која је усвојена од стране Асоцијације текстилних универзитета Европе (AUTEX), чији је Катедра пуноправни члан од 1998. године. Путем AUTEX-а Катедра одржава континуалну сарадњу у области образовања и истраживања са 33 универзитета из 27 земаља широм Европе и света.

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=1F2Cgqknuxg

Особље катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Истраживач приправник