Навигација

Мапа факултета

Велика зграда

Сутерен

 • NH - Катедра за неорганску хемијску технологију
 • F - Фотокопирница

Приземље

 • D - Деканат
 • SS - Студентска служба
 • HI - Катедра за хемијско инжењерство
 • MI - Катедра за металуршко инжењерство
 • TD - Кабинет за термодинамику
 • TF - Катедра за техничку физику
 • BIB - Катедра за биохемијско инжењерство и биотехнологију
 • RC - Рачунски центар РЦ20
 • EL - Лабораторија за електротехнику
 • –> - Ка малој згради

I спрат

 • KSM - Катедра за конструкционе и специјалне материјале
 • TI - Катедра за текстилно инжењерство
 • I - ИАСТЕ
 • ONH - Катедра за општу и неорганску хемију
 • PP - Пилот плант лабораторија

II спрат

 • AH - Катедра за аналитичку хемију
 • GI - Катедра за графичко инжењерство

III спрат

 • OH - Катедра за органску хемију
 • MI - Катедра за металуршко инжењерство
 • RST - Ресторан
 • SHD - Српско хемијско друштво
 • DN - Катедра за друштвене науке

IV спрат

 • FH - Катедра за физичку хемију и електрохемију
 • STD - Стаклодувач

V спрат

 • OHT -Катедра за органску хемијску технологију

Мала зграда

Сутерен

 • SC - Рачунски центар РЦ25
 • ZGT - РИЦ Графичког инжењерства

Приземље

 • KM - Катедра за математичке науке
 • B - Библиотека ТМФ-а
 • MA - Мали амфитеатар
 • SA - Средњи амфитеатар
 • P - Продавница књига
 • G - Гардероба
 • 1, 2, 3 - Учионице

I спрат

 • OTN - Катедра за Опште техничке науке
 • VA - Велики амфитеатар
 • 4-8 - Учионице
 • <– -  ка Великој згради