Навигација

Корисне адресе

ВИПО: www.wipo.int/portal/index.html.en

Завод за интелектуалну својину: www.zis.gov.rs

Европски патентни завод: www.european-patent-office.org/index.en.php

ИАЕСТЕ: www.iaeste.ac.rs

Кемвеб: www.chemweb.com/

Конзорцијум библиотека Србије: kobson.nb.rs

Министарство просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.rs

Народна библиотека Србије: www.nb.rs

Српско Хемијско друштво: www.shd.org.rs

Универзитет у Београду: www.bg.ac.rs

Универзитетска библиотека: www.unilib.rs

Центар за развој каријере http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/