Навигација

Катедра за хемијско инжењерство

Катедра за хемијско инжењерство на Технолошко-металуршком факултету у Београду има дугу традицију у образовању у области хемијског инжењерства и хемијске технологије на основним академским, мастер и докторским студијама. Програми сва три нивоа студија засновани су на фундаменталном разумевању физичких, хемијских и физичко-хемијских процеса и њиховој примени у мултидисциплинарној области хемијског инжењерства. Ови програми су направљени са циљем да се достигну стандарди водећих светских школа у области хемијског инжењерства, уз примену нових методологија у настави и праћење нових трендова у области хемијских технологија.

Катедра за хемијско инжењерсво нуди велики број курсева на основним академским, мастер дипломским и докторским студијама у следећим областима:

  • Феномени преноса и технолошке операције
  • Термодинамика
  • Нумеричке методе, математичко моделовање, симулација и оптимизација процеса
  • Динамика и управљање процесима
  • Пројектовање уређаја и процеса
  • Биореактори, биохемијско, фармацеутско и биомедицинско инжењерство

Настава у оквиру ових курсева је праћена лабораторијским вежбама и коришћењем савремених софтверских алата као што су Matlab, ChemCad, Design II, Unisim и SuperPro Designer.

Ове курсеве похадјају првенствено студенти студијског програма за хемијско инжењерство, али и студенти других студијских програма ТМФ-а.

У оквиру својих завршних и мастер радова, као завршнице основних академских и мастер студија, студенти се укључују у текућа истраживања на Катедри за хемијско инжењерство. Неки од мастер радова се изводе у сарадњи са партнерима из индустрије или других факултета или истраживачких центара из Србије и Европе (нпр. Eindhoven University of Technology у Холандији, БАСФ, Немачка, Max-Planck Institute у Магдебургу, Немачка, ЕТХ – Цирих, Швајцарска, Texas A&M у Катару итд.).

Дипломирани студенти студијског програма за хемијско инжењерство могу да раде у различитим гранама хемијске процесне индустрије (базна хемија, петрохемијска и нафтна индустрија, фармацеутска индустрија, прехрамбена индустрија, итд.) као процесни инжењери, инжењери за развој и истраживање, у заштити животне средине, у надзору и менаџменту, у пројектовању, као и у истраживачким центрима и институтима. Поред тога, постоје различите могућности за наставак њиховог образовања, у оквиру мастер и докторских студија на нашем факултету, или на различитим универзитетима у Европи, Америци и широм света.

Истраживачке активности на Катедри за хемијско инжењерство покривају различите области хемијског инжењерства: феномене преноса у сложеним, вишефазним и вишекомпонентним системима, пренос топлоте и масе, сепарационе процесе, термодинамику вишекомпонентних система, процесну енергетику и енергетску ефикасност, математичко моделовање реакторских и сепарационих система, динамику процеса и управљање, интензификацију процеса, биореакторе и инжењерство ткива, фармацеутско и биомедицинско инжењерство.

Истраживања на катедри се изводе у оквиру реализације бројних фундаменталних и примењених пројеката финансираних од стране националних институција, различитих партнера из индустрије, као и међународних институција (ЕУ програми ФП7, Хоризон 2020, Еурека, програм Qatar Foundation и др.)

Примене истраживања се крећу од хемијске процесне индустрије, петрохемијске индустрије и заштите животне средине, до фармације и медицине.

Чланови Катедре за хемијско инжењерство су развили широку научну сарадњу са великим бројем универзитета и истраживачких центара у Европи, Америци и Канади, укључујући Columbia University, USA; Oregon State University, USA; Eindhoven University of Technology, Netherlands; Delft University of Technology, Netherlands; Dechema Institute, Germany; Max-Planck Institute in Magdeburg, Germany; Rice University, USA; ENITIAA, Nantes, France; Sintef, Norveška; University of Pensylvania, USA, University of Ottawa, Canada, Texas A&M at Qatar и др.

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=izlXRoH9vyg

https://www.youtube.com/watch?v=ov5Q0QDoDJc

https://www.youtube.com/watch?v=gxZ6q9jdy7w

Посетите наш YouTube канал.

Особље катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Доцент

Асистент доктор наука

Асистент

Научни саветник

Виши научни сарадник

Научни сарадник

Истраживач сарадник

Истраживач приправник

Остали