Навигација

Наставна звања

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Органска хемија (до 9.5.2024.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 3.4.2024.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 1.4.2024.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Неорганска хемија (до 29.03.2024.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 11.01.2024.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор два ванредна професора за ужу научну област Инжењерство материјала (до 10.01.2024.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Техничка физика (до 10.01.2024.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине (до 19.10.2023.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство неорганских хемијских производа (до 27.09.2023.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Неорганска хемија (до 14.09.2023.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Аналитичка хемија (до 30.08.2023.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Математика (до 28.08.2023.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија (до 30.06.2023.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Контрола квалитета (до 23.06.2023.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Металургија (до 21.06.2023.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Металургија (до 21.06.2023.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Органска хемија (до 14.01.2023.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Текстилно инжењерство (до 07.12.2022.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине (до 18.10.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Органска хемија (до 18.10.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Социологија (до 18.10.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног наставника страног језика за ужу научну област Англистика (до 11.10.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Неорганска хемија (до 06.10.2022.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Аналитичка хемија (до 22.09.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија (до 09.09.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине (до 07.09.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Електротехника  (до 30.08.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор два доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство  (до 30.08.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство  (до 30.08.2022.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Инжењерство материјала (до 30.08.2022.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Неорганска хемија (до 21.07.2022.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија (до 21.07.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Електрохемија  (до 21.07.2022.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Органска хемија (до 11.07.2022.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Електрохемија (до 01.07.2022.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 28.06.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Инжењерство материјала (до 30.05.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Текстилно инжењерство (до 11.05.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Текстилно инжењерство (до 11.05.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор два ванредна професора за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 31.01.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Органска хемија (до 28.01.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Аналитичка хемија (до 27.01.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Аналитичка хемија (до 25.01.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија (до 25.01.2022.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине  (до 29.09.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Инжењерство неорганских хемијских производа  (до 05.06.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Техничка физика и физичка електроника (до 22.04.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Електротехника  (до 06.04.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Физичка хемија макромолекула  (до 27.03.2021.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Техничка физика (до 05.03.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 19.02.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Органска хемија  (до 16.02.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија (до 11.02.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 08.02.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 04.02.2021.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 01.02.2021.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 01.02.2021.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област МАТЕМАТИКА (до 22.10.2020.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Хемија макромолекула (до 16.10.2020.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Инжењерство материјала (до 16.10.2020.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Неорганска хемија (до 13.10.2020.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Органска хемија (до 10.10.2020.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Металургија (до 06.10.2020.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента са доктораттом за ужу научну област Електрохемија (до 31.12.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Текстилно инжењерство (до 31.12.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Неорганска хемија (до 12.12.2019.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Математика (до 23.10.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног наставника страног језика за ужу научну област Англистика (до 14.02.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Математика (до 14.02.2019.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине (до 12.02.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Аналитичка хемија (до 12.02.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Машинство (до 12.02.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 11.02.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Инжењерство материјала (до 05.02.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија (до 23.01.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 22.01.2019.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Инжењерство материјала (до 09.11.2018.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Металургија (до 25.10.2018.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Контрола квалитета (до 13.09.2018.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 08.08.2018.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине (до 28.05.2018.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор два асистента са докторатом за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија (до 25.04.2018.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора  за ужу научну област Органска хемија (до 18.04.2018.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента за ужу научну област Текстилно инжењерство (до 18.04.2018.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Неорганска хемија (до 12.04.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Електрохемија (до 12.04.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 06.04.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора за ужу научну област Биохемијско инжењерство и биотехнологија (до 04.04.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента  за ужу научну област Органска хемија (до 31.03.2018.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 15.01.2018.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 15.01.2018.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Органска хемија (до 08.11.2017.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор једног асистента за ужу научну област Металургија (до 10.10.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента  за ужу научну област Металургија (до 10.10.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента  за ужу научну област Електротехника (до 17.09.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Социологија (до 21.07.2017.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор два асистента за ужу научну област Математика (до 18.06.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор два доцента  за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 18.07.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног редовног професора   за ужу научну област Полимерно инжењерство (до 18.07.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента  за ужу научну област Органска хемија (до 15.07.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Аналитичка хемија (до 15.07.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног професора за ужу научну област Текстилно инжењерство (до 15.07.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента  за ужу научну област Математика (до 15.07.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента  за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 15.07.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента  за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине (до 15.07.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног доцента  за ужу научну област Инжењерство материјала (до 08.07.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Инжењерство неорганских хемијских производа (до 16.06.2017.)

Извештај по расписаном конкурсу за избор  једног асистента за ужу научну област Електрохемија (до 15.06.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор два доцента или ванредна професора за ужу научну област Хемијско инжењерство (до 15.06.2017.)

Извештај и Сажетак по расписаном конкурсу за избор једног ванредног или редовног професора за ужу научну област Инжењерство заштите животне средине (до 15.06.2017.)