Навигација

Центар изузетних вредности

Центар за нанотехнологије и функционалне материјале је основан са циљем да повећа квалитет, капацитет и потенцијал истраживања и интеграцију ТМФ-а у европски истраживачки простор. Кроз повезивање са иностраним научно истраживачким организацијама, створени су услови за интензиван развој међународне и регионалне сарадње и укључивање Факултета у Европски истраживачки простор ERA. Центар је током 2014. године акредитован као Центар изузетних вредности.

Као такав, Центар је препознат од стране Европске Комисије и финансиран три године са 1,3 милиона евра кроз пројекат NANOTECH FTM Reinforcing of Nanotechnology and Functional Materials Centre. Центар данас спроводи савремена и компетитивна истраживања у области нанотехнологије и функционалних материјала.

Центар се састоји од група за керамичке, полимерне и композитне материјале и у њему данас ради преко 15 истраживача и професора, 20 студената докторских студија у савременим областима као што су материјали за биомедицину, фармацију и биотехнологије, материјали са применом у заштити животне редине, обновљивим изворима енергије (фотонапонске ћелије) и фотокатализи, нанокомпозити, фибер-оптички системи и др.

Треба истаћи сарадњу Центра са иностраним партнерским институцијама и то:

  • European Centre for Nanostructured Polymers ECNP, Фиренца, Италија
  • University of Perugia, Перуђа, Кампус Терни, Италија
  • CNRS Institut De Physique Et De Chimie De Strasbourg, Стразбур, Француска
  • University of Agriculture, Атина, Грчка
  • National Institute for Lasers, Plasma and Radiation Physics, Букурешт, Румунија
  • Riga Technical University/Institute of Inorganic Chemistry, Рига, Летонија
  • University of Franche Comte, Безансон, Француска
  • Veolia Water Solutions and technologies, Париз, Француска
  • MaHyTec Ltd., Доле, Француска,
  • University of Erlangen, Ерланген, Немачка