Навигација

Катедра за графичко инжењерство

Катедра за Графичко инжењерство основана је 1974. године заједно са Самосталном групом за графичку технику. Оснивање су иницирали Привредна комора Југославије, Универзитет у Београду, Република Србија и Удружење графичке индустрије Југославије, а на Технолошко-металуршком факултету реализатори су били професори Остоја Стојановић и Синиша Станковић. Факултет на тај начин постаје, у то време, једини високошколски центар у Југославији за образовање инжењера графичке струке. Скриптарница Савеза студената ТМФ, која је до тада самостално радила на Факултету, припојена је новоформираној Катедри и постала њена лабораторија.

У периоду од оснивања Катедре до данас, планови и програми наставе основних графичких дисциплина су постепено проширивани, уведени су нови предмети, а наставни програми и истраживања у оквиру Катедре су развијани, у складу са развојем графичке технологије у свету и са потребама графичке индустрије у земљи. Током протеклих година наставни планови су мењани неколико пута, самостална група је прерасла у одсек, да би се данас настава из области графичког инжењерства одвијала у оквиру студијског профила Графичко инжењерство, дизајн и амбалажа, који ради у саставу студијског програма Инжењерство материјала. Скриптарница је прерасла у Развојно-истраживачки центар, који осим своје производне функције, представља и лабораторију за научно-истраживачки рад.

Научни рад наставника и сарадника Катедре обухватао је фундаментална и примењена истраживања у циљу развоја нових процеса и технологија, и то: развој нових штампарских форми као медијума за пренос слике и текста у високој и равној штампи; проучавање својстава и формулисање састава копирних слојева за флексо штампу и микроелектронику; развој метода за праћење и стандардизацију квалитета у процесу графичке производње и квалитета готових штампарских производа; испитивање механизама преноса боје на различите подлоге у различитим техникама штампе; проучавање процеса спајања лепљењем различитих графичких материјала; изучавање еколошких проблема везаних за поступке штампања у погонима графичке индустрије и индустрије амбалаже; и примену најновијих достигнућа из подручја рачунарске обраде слике и текста персоналним рачунарима за конкретне задатке, као и примену нових сировина за добијање целулозе и папира.

Чланови Катедре за графичко инжењерство су имали значајну улогу у креирању наставног плана и наставних програма на новом студијском профилу Графичко инжењерство, дизајн и амбалажа. Они изводе наставу, учествују у извођењу наставе или су учествовали у креирању наставног програма великог броја предмета које слушају студенти који се определе за овај студијски профил:

 • Композитни материјали
 • Основи графичког инжењерства
 • Дизајн графичких производа
 • Припрема за штампање
 • Технике штампања
 • Штампарске форме
 • Графичка дорада и амбалажа
 • Графичке боје и лепкови
 • Графички програмски пакети
 • Стандардизација и квалитет у графичкој индустрији
 • Веб дизајн и електронско издаваштво
 • Амбалажни материјали
 • Штампање амбалажних производа
 • Обрада материјала штампањем
 • Наноматријали и нанотехнологије

Данас се на Катедри за графичко инжењерство образују инжењери технолози, потпуно упућени у специфичности технологије израде и штампања најразличитијих графичких производа и амбалаже од различитих материјала. Запослени се труде да стално иновирају материју коју предају студентима, како би будући инжењери изашли што спремнији за рад у најсавременијим системима. Очекујемо да ће колеге које савладају приказани наставни план и заслуже диплому инжењера академских студија (Б.Сц), моћи да воде и унапређују производњу, као и да пројектују нове процесе и постројења у:

 • Индустрији амбалажних производа
 • Графичкој индустрији
 • Индустрији папира

Наши инжењери ће, такође, моћи да дају значајан допринос и у другим индустријским гранама, на оним местима где се готови производи пакују у различите амбалажне облике.

Катедра за Графичко инжењерство веома активно учествује и у реализацији предмета Основи примене рачунара, који слушају сви студенти прве године основних студија, као и у настави на неким изборним предметима на мастер и докторским студијама.

Катедра остварује сарадњу са другим високошколским установама из суседних земаља, и има активно учешће у доношењу наставних планова и програма за средње стручне школе графичког усмерења.

Катедра за Графичко инжењерство је већ дуги низ година један од главних носилаца организације већ традиционалног Међународног симпозијума целулозне, папирне, графичке и амбалажне индустрије.

Видео везан за активности на катедри можете погледати на линку:

https://www.youtube.com/watch?v=lrnD4XSlWDk

 

Особље катедре

Редовни професор

Ванредни професор

Истраживач приправник