Навигација

Статистика уписа

Просечне оцене из средње школе и број пријављених кандидата

Година

Просечна оцена

Број кандидата

2017

4,54

440

2018

4,58

430

2019

4,57

422

2020

4,54

383

2021

4,57

376

2022

4,63

312

2023

4,65

278

* подаци добијени на основу првог и првог додатног уписног рока

Просечне оцене уписаних кандидата и број поена на пријемном испиту

Година

Просечна оцена

Просечан број поена на пријемном испиту

Број кандидата

2017

4,46

70,66

326

2018

4,53

67,88

278

2019

4,53

68,82

318

2020

4,52

73,39

311

2021

4,50

60,26

251

2022

4,60

63,24

239

2023

4,64

57,49

194

* подаци се односе на све уписане кандидате, поени са пријемног испита носе 60% укупног броја поена

Студијски програм

Година

Просечна оцена

Просечан број поена на пријемном

Број уписаних кандидата

Број буџетских места

Хемијско инжењерство

2017

4,56

73,65

138

145

2018

4,62

73,78

133

145

2019

4,56

70,32

149

145

2020

4,54

80,63

150

145

2021

4,57

64,10

101

145

2022

4,68

67,05

106

145

2023

4,67

56,05

65

140

Биохемијско инжењерство и биотехнологија

2017

4,63

79,89

72

70

2018

4,62

68,05

81

70

2019

4,70

78,64

76

70

2020

4,55

71,60

83

80

2021

4,54

65,34

81

80

2022

4,68

69,18

65

85

2023

4,72

61,57

87

90

Инжењерство заштите животне средине

2017

4,34

63,66

50

55

2018

4,01

53,53

32

55

2019

4,35

59,95

55

55

2020

4,40

70,70

36

55

2021

4,53

52,70

30

55

2022

4,22

41,92

17

50

2023

4,39

29,48

8

40

Инжењерство материјала

2017

4,01

70,84

23

25

2018

4,16

59,00

7

25

2019

4,09

52,62

10

25

2020

4,44

60,91

8

23

2021

4,43

44,99

10

23

2022

4,63

54,64

8

25

2023

4,37

63,03

10

30

Металуршко инжењерство

2017

4,32

66,17

7

15

2018

4,20

43,91

8

15

2019

4,43

64,47

3

15

2020

4,45

89,00

1

12

2021

3,61

18,30

5

12

2022

4,62

39,10

1

10

2023

4,69

67,60

1

15

* подаци се односе на први уписни рок, број уписаних кандидата односи се и на буџетска и на самофинансирајућа места, поени са пријемног испита носе 60% укупног броја поена

Укупан број поена уписаних кандидата

Година

Минимални број поена

Просечан број поена

Максимални број поена

2017

32,24

78,11

100

2018

31,54

76,95

100

2019

35,44

77,52

100

2020

35,12

80,18

100

2021

31,06

72,14

100

2022

33,40

74,77

100

2023

33,50

71,59

100

* подаци се односе на све уписане кандидате.

Студијски програм

Година

Минимални број поена

Просечан број поена 

Максимални број поена

Хемијско инжењерство

2017

39,34

80,70

100

2018

45,80

81,20

100

2019

40,02

78,66

100

2020

55,22

84,71

100

2021

48,64

75,03

100

2022

46,94

77,65

100

2023

44,26

70,98

100

Биохемијско инжењерство и биотехнологија

2017

45,52

84,95

100

2018

37,40

77,77

100

2019

35,44

84,78

100

2020

43,60

79,34

100

2021

40,32

75,56

100

2022

42,04

78,96

100

2023

37,72

74,66

100

Инжењерство заштите животне средине

2017

45,38

72,89

96,40

2018

37,44

66,46

95,48

2019

50,04

70,75

96,76

2020

37,18

77,61

100

2021

45,14

67,82

96,24

2022

33,40

58,92

88,02

2023

36,98

52,82

71,40

Инжењерство материјала

2017

37,16

74,60

93,10

2018

52,78

68,66

93,86

2019

39,36

64,27

90,12

2020

54,36

72,06

99,14

2021

37,06

62,43

91,00

2022

41,14

69,79

87,98

2023

33,50

72,76

90,74

Металуршко инжењерство

2017

49,28

74,27

89,82

2018

37,46

59,92

99,42

2019

59,54

74,11

87,46

2020

89,02

89,02

89,02

2021

31,06

39,82

48,56

2022

60,42

60,42

60,42

2023

78,04

78,04

78,04

* подаци се односе на први уписни рок

Уписани кандидати по средњим школама

  • подаци за 2017. годину - PDF
  • подаци за 2018. годину - PDF
  • подаци за 2019. годину - PDF
  • подаци за 2020. годину - PDF
  • подаци за 2021. годину - PDF
  • подаци за 2022. годину - PDF
  • подаци за 2023. годину - PDF