Навигација

Издавачка делатност

Издавачка делатност на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду првенствено је оријентисана на издавање уџбеничке литературе и наставног материјала који су намењени успешној реализацији сопствених наставних планова и програма, а који у потпуности или делом покривају програм наставног предмета на које се односе, и чији су аутори садашњи и бивши професори Факултета.

Правилником о уџбеницима се уређује припремање, одобравање, издавање и употреба уџбеника и друге наставне литературе која се користи у образовно-стручном и образовно-научном раду на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду, као и друга питања од значаја за ту област.

Изглед насловних страна-корица уџбеника и помоћних уџбеника (збирке задатака, практикуми, приручници, радне свеске, таблице, дијаграми и сл.) је униформан и заштићен знаком  и бојом корица.

Каталог свих издања за 2021. годину доступан је овде.

Издавачка делатност Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду има дугу традицију. Она је уско повезана са заједничким акцијама студената и наставника на издавању и штампању уџбеника још од оснивања Лицеја, предратног и послератног Београдског Универзитета (видети 60 година Технолошко-металуршком факултету у Београду, ст.107-122). Важан моменат је био и организовање скриптарнице Савеза студената Технолошког факултета 1958 године. Њеним развојем, дошло се до модерног Развојно-истраживачког центра (РИЦ) Графичког инжењерства, оспособљеног за све савремене штампарске активности. 

Факултет је регистрован као издавач оснивачким актом и налази се у светској бази података (ИСБН систем).