Навигација

... за студије

Овде можете преузети наше интерне формуларе за попуњавање, као Мајкрософт Ворд датотеке:

 

Завршни рад

Пријава теме завршног рада

Пријава одбране завршног рада – кандидати уписани од школске 2022/2023.

Пријава одбране завршног рада – кандидати уписани пре школске 2022/2023.

Записник о одбрани завршног рада

Образац за унос текста завршног рада

 

Завршни мастер рад

Пријава теме завршног мастер рада

Пријава одбране завршног мастер рада – кандидати уписани од школске 2022/2023.

Пријава одбране завршног мастер рада – кандидати уписани пре школске 2022/2023.

Записник о одбрани завршног мастер рада

Образац за унос текста завршног мастер рада

 

Стручна пракса

Упут на стручну праксу

Извештај са стручне праксе

 

Кратко упутство

Да би се у преузету датотеку могао уносити текст, можда ће бити неопходно активирати следеће команде:

1. Enable Editing (за датотеке преузете са Интернета);
2. ViewEdit Document (за заштићене документе).

 

За кретање кроз заштићене документе препоручују се тастери са стрелицама (↑↓).

Грчка слова и други специјални знаци не могу се директно уписивати у заштићени документ (интерни формулар). У случају да је у заштићен документ потребно уписати, на пример, грчко слово или неки специјални знак, који се не можи добити преко тастатуре, треба поступити на следећи начин:

1. Отворити још један, празан, документ.;
2. У нови документ уписати потребно грчко слово или специјални знак;
3. Из новог документа, командама Copy–Paste, прекопирати грчко слово или специјални знак у заштићени документ.