Навигација

Политика квалитета

Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду је успоставио, одржава и перманентно унапређује квалитет у процесима образовања, научно-истраживачког рада и сарадње са привредом, заштите животне средине, заштите здравља и безбедности на раду, испуњавањем свих захтева релевантних међународних стандарда:

  • SRPS ISO 9001:2015, IQNet 9001
  • SRPS ISO 14001:2015, IQNet 14001
  • SRPS ISO 45001:2018, IQNet 45001

У децембру 2021. је успешно спроведена ресертификациона  провера интегрисаног система менаџмента од стране сертификационог тела YUQS.

Сертификати ИМС Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду можете погледати овде