Навигација

Често постављана питања

Да ли је могуће добити збирку за припрему пријемног испита на основу које ће бити задаци на пријемном?

Примере пријемних испита (хемија, физика или математика) можете наћи у Информатору који можете бесплатно преузети на портирници Факултета или са сајта Факултета.

Да ли је могуће конкурисати на више студијских програма основних академских студија, тј. да ли кандидати попуњавају листу жеља или се искључиво конкурише на један студијски програм?

Приликом конкурисања пријављујете се само за један студијски програм, а коначне ранг листе формирају се на основу исказане прве жеље. У случају да нисте рангирани довољно високо за упис жељеног студијског програма, након завршеног уписа по првој жељи формира се јединствена ранг листа, на основу које се попуњавају евентуална слободна места на другим студијским програмима.

Да ли кандидатима из Босне и Херцеговине треба потврда о двојном држављанству или је довољна изјава са сајта да су припадници српске националне мањине? Да ли је кандидатима из Републике Српске потребно признавање средњошколских исправа од стране Агенције за квалификације Републике Србије?

Потврда о двојном држављанству није потребна, довољна је изјава да је кандидат припадник српске националне мањине која се налази на сајту Факултета. Ако кандидат долази из Републике Српске (Босна и Херцеговина) није неопходно да покреће поступак признавања средњошколских диплома, изузев у случају да је завршио међународну матуру или неку другу страну средњу школу.

Да ли могу да се региструјем преко туђег мејл налога?

Можете, али препоручујемо да користите мејл налог којем имате стални приступ у случају да је неопходно да извршите било какве корекције на вашој пријави.

Није ми стигао активациони линк. Да ли да покушам регистрацију са другог мејл налога?

Не, обавезно користите само један мејл налог за регистрацију. Проверите да ли је мејл са активационим линком грешком завршио у спам фолдеру. У случају да не можете да га пронађете, покушајте поново са истим мејл налогом да се региструјете на порталу. Водите рачуна да су линкови за активацију ограниченог временског трајања.

Регистровао сам се на порталу за веб пријаву, али нисам добио пријавни лист. Како могу другачије да се пријавим?

Након регистрације на порталу, неопходно је да се улогујете са вашим корисничким именом и шифром и да након тога попуните и пошаљете електронски образац веб пријаве. Регистрација на порталу је само први корак у пријављивању кандидата.

Приликом веб пријаве који број се уписује код броја пријаве и да ли се са две различите мејл адресе може пријавити за два различита студијска програма?

Број пријаве се аутоматски додељује када се пошаље пријава. Отварање више налога на порталу са различитих мејл адреса може да онемогући кандидата да уопште пошаље пријаву, јер није дозвољено чување нити слање пријава са истим личним подацима.

Како да знам да ли је пријава успешна? Где могу да нађем образац пријаве за штампу?

Након слања попуњеног формулара преко портала за веб пријаву, на мејл налог са којег сте се регистровали стићиће потврда о успешној пријави и попујен образац у ПДФ формату који је неопходно одштампати и потписати.

Како могу да исправим грешке у већ послатој веб пријави?

У случају да уочите било какве грешке у формулару након слања, обавезно се обратите мејлом Комисији за упис.

Да ли приликом веб пријаве кандидати достављају скенирану документацију (дипломе, сведочанства, доказ о уплати)?

Не, формулар на порталу за веб пријаву не омогућава достављање скениране документације. У термину предаје документације, кандидати предају фотокопије документације, које не морају бити оверене, а у обавези су да доставе оригинална документа на увид.

Да ли је могуће попунити и послати веб пријаву или конкурисати лично након истека времена предвиђеног за електронски начин пријављивања?

Није могуће. Портал за пријаву је отворен само у терминима који су наведени на сајту Факултета, на страници за упис. Пре и после предвиђеног термина могуће је извршити регистрацију и креирати налог, али не постоји могућност да се попуни и пошаље нова веб пријава. У изузетним ситуацијама, Комисија за упис може да дозволи завршетак поступка веб пријаве оним кандидатима који су у предвиђеном року започели поступак пријаве и имају сачувану пријаву на веб порталу, али из неког оправданог разлога нису могли да је и пошаљу.

Уколико се полажу два од могућа три пријемна испита да ли је кандидат у обавези да трошкове полагања пријемног испита плаћа два пута или је довољно да то уради само једном?

Плаћате само једном пријаву на конкурс, без обзира на број пријемних испита које желите да полажете у једном конкурсном року.

Да ли је могуће да неко други (сестра, брат, родитељ, рођак) преда потребну документацију у одговарајућем термину за предају документације након веб пријаве?

Све неопходне изјаве и формулари морају да садрже лични потпис кандидата. У оправданим случајевима документацију може предати и неко други уместо кандидата. Термин предаје документације биће објављен након завршетка поступка веб пријаве.

Да ли је на пријемном испиту дозвољена употреба калкулатора?

На пријемном испиту није дозвољена употреба калкулатора.

Након пријемног испита, објављених коначних ранг листа и распореда уписа, да ли је неопходно да се на упис дође лично? Да ли је могуће да неко други (сестра, брат, родитељ, рођак) уз сву неопходну документацију изврши упис уместо кандидата?

У оправданим случајевима на упис у заказаном термину може да дође и неко други уместо кандидата, при чему мора да има сву неопходну документацију. Најважније је да сваки документ који је потребно потписати буде потписан од кандидата својеручно.