Навигација

Финансијски извештаји

Извештај о финансијском пословању Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2014. можете погледати и преузети овде.

Преглед прихода и расхода Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2014. можете погледати и преузети овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2015. можете погледати и преузети овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2016. годину можете погледати и преузети овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2017. годину можете погледати и преузети овде.

Извештај о финансијском пословању Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2017. годину можете погледати и преузети овде.

Извештај о финансијском пословању Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2018. годину можете погледати и преузети овде.

Извештај о финансијском пословању Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2019. годину можете погледати и преузети овде.

Ребаланс финансијског плана Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2018. годину можете погледати и преузети овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2019. годину можете погледати и преузети овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2019. годину, са изворима средстава, можете погледати и преузети овде.

Ребаланс финансијског плана  Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2019. годину са описом позиција прихода и расхода можете погледати овде.

Ребаланс Финансијског плана  Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2019. годину, са изворима средстава, можете погледати и преузети овде. 

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2020. годину са описом позиција прихода и расхода можете погледати овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2020. годину, са изворима средстава. можете погледати и преузети овде.

Ребаланс Финансијског плана Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2020. годину, са изворима средстава, можете погледати и преузети овде.

Ребаланс Финансијског плана Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2022. годину са изворима средстава, можете погледати и преузети овде.

Финансијски план Технолошко-металуршког факултета Универзитета у Београду за 2023. годину, са изворима средстава, можете погледати и преузети овде.