Навигација

Обавештење о терминима уписа на основне академске студије и неопходној документацији - први додатни уписни рок

Вести о упису

Упис на основне академске студије на студијске програме на Технолошко-металуршком факултету у првом додатном року обавиће се у среду 10. јула у 9 часова у Студентској служби Факултета.

Ако кандидат који је остварио право на упис не дође у наведеном термину са свом неопходном документацијом, сматраће се да је одустао од уписа на Факултет, односно, факултет ће уместо њега уписати другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи одговарајућег студијског програма. Због тога је неопходно да сви кандидати дођу у Студентску службу факултета тачно у предвиђено време и са документацијом која је припремљена у складу са следећим упутством.

За упис су неопходна документа:

 • оверене фотокопије сведочанства сва четири разреда средње школе као и сведочанство о завршном испиту (оригинали се не достављају; ако су оверене копије достављене приликом пријаве на конкурс, није неопходно поново их доставити)
 • један попуњен образац ШВ-20 (тачке 2-6 попунити идентично као у примеру - страна 1, страна 2, а преостале тачке попунити личним подацима, изузев броја индекса, студијског програма и начина финансирања)
 • индекс са заштитном фолијом (попунити као што је наведено у примеру)
 • две фотографије (3,5 x 4,5 cm) - једну залепити на ШВ-20 образац и једну на предвиђено поље у индексу (не лепити заштитну фолију)
 • доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере - 100,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: за Центар за развој каријере, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
 • доказ о уплати осигурања - 500,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: осигурање студената, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4
 • доказ о уплати допунског дела школарине за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују на основне академске студије - 1500,00 динара на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: допунски део школарине, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4 (ТМФ преноси уплату у целости Универзитету у Београду)
 • попуњен анкетни лист за изборне предмете из зимског семестра
 • потписано обавештење о забрани сексуалног узнемиравања (набавља се у скриптарници Факултета)
 • потписан уговор о студирању (набавља се у скриптарници Факултета)
 • доказ о уплати прве рате школарине (од осам) за самофинансирајуће студенте - 9.375,00 динара за држављане Србије, односно, 300 еура у динарској противвредности за стране држављане на рачун 840-1441666-69, позив на број 80200, сврха уплате: прва рата школарине, прималац: ТМФ Београд, Карнегијева 4.

Молимо кандидате да на време набаве неопходни ШВ-20 образац и индекс (могу се набавити у скриптарници у малој згради Факултета) и попуне их према упутствима која су дата у примерима изнад. Својеручни потпис је обавезан на оба документа. Кандидати не морају лично да предају документа за упис. Радно време скриптарнице у среду ће бити од 8:00 часова.